Pod pojęciem zatorów płatniczych rozumiemy kumulujące się zadłużenie między firmami. Ich konsekwencje mogą być naprawdę poważne, łącznie z koniecznością zamknięcia biznesu. Zatory są zmorą przedsiębiorców, szczególnie reprezentantów sektora MSP. Jak się przed nimi bronić?

Lawina finansowa

Zatory płatnicze mają kaskadowy charakter. Jedna nieuregulowana faktura może generować niewypłacalność wielu przedsiębiorców połączonych wspólnym łańcuchem dostaw lub usług. Na szczęście przedsiębiorcy mogą redukować zagrożenie powstania zatoru i jego następstw. Nie istnieje co prawda jeden, uniwersalny sposób na całkowite pozbycie się widma zatorów, jednak realizując konkretne zachowania można oddalić perspektywę finansowych tarapatów.

Sprawdź płatnika

Pierwszym, wręcz obligatoryjnym krokiem w tym kierunku jest dokładnie sprawdzenie płatnika przed rozpoczęciem współpracy. Można to zrobić na kilka sposobów: przeszukanie opinii i baz teleadresowych w internecie, bezpośredni kontakt z innymi kontrahentami danego przedsiębiorstwa, skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych lub poproszenie przyszłego partnera biznesowego o wgląd do dokumentów zaświadczających o jego wiarygodności płatniczej (np. informacja o stanie zobowiązań cywilnoprawnych wobec ZUS i US).

Polegaj na wielu

Drugi sposób to dywersyfikacja klientów. Posiadanie kilku różnych płatników, najlepiej z różnych branż, może skutecznie zredukować ryzyko powstania zastojów płatniczych. Nawet gdy jeden nie będzie w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania, prawdopodobnie otrzymamy przelew od innej firmy. W wielu sytuacjach zróżnicowanie portfela płatników nie jest możliwe – praktyka pokazuje, że firmy posiadają kluczowego klienta, który zapewnia lwią część przychodów.

Dbaj o dokumentację

Dmuchając na zimne, powinniśmy zwrócić uwagę na podpisywane dokumenty. Muszą być one parafowane przez osoby upoważnione. Skompletowanie pełnej dokumentacji (umowy, zlecenia, faktury, protokoły odbioru, WZ itd.) może się przydać się w dochodzeniu swoich praw w procesie windykacji. Kompletna dokumentacja będzie też miała znaczenie w przypadku zgłoszenia jako kwalifikowany podwykonawca lub uzyskania zobowiązania od podmiotów powiązanych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – windykacja – Zapraszamy!

Comments are closed.

zobacz https://chuck.com.pl/funkcjonalnosc-spotyka-design-hokery-do-kuchni-i-sekret-idealnego-wnetrza/ https://atmlive.pl/niezapomniane-chwile-na-tarasie-odkryj-tajemnice-ogrzewania-gazowego/